ภาพศิลปะเปรียบเทียบชีวิต ของคนเอเชียและคนทางตะวันตกผ่านมุมมองของศิลปินชาวจีน

ภาพศิลปะเปรียบเทียบชีวิต ของคนเอเชียและคนทางตะวันตกผ่านมุมมองของศิลปินชาวจีน

แน่นอนว่าเราอยู่คนละซีกโลก เราย่อมมีความคิดและการแสดงออกที่แตกต่างกันอยู่แล้ว ภาพศิลปะเปรียบเทียบชีวิต ของคนเอเชียและคนทางตะวันตกผ่านมุมมองของศิลปินชาวจีน