โลกถูกใจสิ่งนี้! SCOBY วัสดุทดแทนพลาสติก ที่ย่อยสลายง่ายแถมยังกินได้อีกด้วย

โลกถูกใจสิ่งนี้! SCOBY วัสดุทดแทนพลาสติก ที่ย่อยสลายง่ายแถมยังกินได้อีกด้วย

บอกเลยว่าถ้าพัฒนาแล้วมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้ว คงลดปัญหาพลาสติกได้มหาศาล SCOBY วัสดุทดแทนพลาสติก ที่ย่อยสลายง่ายแถมยังกินได้อีกด้วย