โจรดวงซวยเข้าไปปล้นร้านอาหารแล้วติดอยู่ใน ปล่องไฟ จนต้องโทรเรียกให้ตำรวจมาช่วย

โจรดวงซวยเข้าไปปล้นร้านอาหารแล้วติดอยู่ใน ปล่องไฟ จนต้องโทรเรียกให้ตำรวจมาช่วย

โดยการหย่อนตัวเองลงไปใน ปล่องไฟ ที่อยู่ด้านบนของร้าน แต่ความซวยมาเยือนทันที เพราะเค้าไม่สามารถ