บางจากฯ ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำมัน เปิดตัว Green S Revolution นวัตกรรมเพื่อเครื่องยนต์เบนซินทุกรุ่น

บางจากฯ ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำมัน เปิดตัว Green S Revolution นวัตกรรมเพื่อเครื่องยนต์เบนซินทุกรุ่น

บางจากฯ ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดตัวบางจาก Green S Revolution นวัตกรรมเพื่อเครื่องยนต์เบนซินรุนใหม่ระบบ DIG โดยเฉพาะ

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิด โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

บางจากฯ – สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต?

บางจากฯ – สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต?

   บางจากฯ  – สพฐ. จัดประกวด “แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”       บางจากฯ สร้างนวัตกรรม CSR ระดับชาติ หนุนเด็กไทยค้นคว้าพลังงานสะอาด โดยจัดประกวด Thailand…

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : ?ระบายสี ระบายสวน?

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : ?ระบายสี ระบายสวน?

ความรู้คู่ความสุข กับ โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” สร้างสรรค์กระถางและปลูกผักสวนครัว   สำหรับกิจกรรมระบายสี ระบายสวน สร้างสรรค์กระถางและปลูกผักสวนครัวครั้งนี้ พี่เลี้ยงบางจากจะสอนให้น้องๆ…

เศรษฐกิจฟื้นตัว พลังงานติดจรวด

เศรษฐกิจฟื้นตัว พลังงานติดจรวด

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปตท. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.…