NEW ERA เปิดช็อปใหม่เอาใจวัยรุ่นขาช้อป พบกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2

NEW ERA เปิดช็อปใหม่เอาใจวัยรุ่นขาช้อป พบกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2

NEW ERA เปิดสาขาที่ 2 ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางย่านธุรกิจ และแหล่งชอปปิ้งอันดับหนึ่งของประเทศ