THIS IS LIFE!! บทเรียนชีวิตลูกผู้ชาย ต๊ะ บอยสเก๊าท์

THIS IS LIFE!! บทเรียนชีวิตลูกผู้ชาย ต๊ะ บอยสเก๊าท์

ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว เด็กหนุ่มผู้รักการร้องเพลงได้พลิกชีวิตมาเป็นนักร้องวงบอยแบนด์ที่ดังที่สุดวงหนึ่งในยุค 90 แฟนเพลงรู้จักเขาในชื่อ ต๊ะ บอยสเก๊าท์