CEO บริษัท Real Doll เผยอนาคตนี้ ตุ๊กตายางสามารถรักเจ้าของได้

CEO บริษัท Real Doll เผยอนาคตนี้ ตุ๊กตายางสามารถรักเจ้าของได้

งานนี้เรียกว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับวงการ Sextoy
CEO บริษัท Real Doll เผยอนาคตนี้ ตุ๊กตายางสามารถรักเจ้าของได้