น้องขวัญ ดาวเด่นจาก ม.สวนสุนันทา ที่เป็นใครก็ต้องหลงเสน่ห์

น้องขวัญ ดาวเด่นจาก ม.สวนสุนันทา ที่เป็นใครก็ต้องหลงเสน่ห์

จะไม่ให้หลงได้ไงก็น่ารักขนาดนี้ สำหรับ น้องขวัญ สาวดัดฟันดาวเด่นจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา