หนุ่มตั้งเป้าวิ่งเพื่อเรี่ยไรเงินและเปิดเว็บให้แรงใจ ช่วยเหลือผู้คิดจะฆ่าตัวตาย

หนุ่มตั้งเป้าวิ่งเพื่อเรี่ยไรเงินและเปิดเว็บให้แรงใจ ช่วยเหลือผู้คิดจะฆ่าตัวตาย

จากการสูญเสียเพื่อนจากการฆ่าตัวตายสู่ การช่วยเหลือสังคมให้ตระหนักถึงการฆ่าตัวตาย หนุ่มตั้งเป้าวิ่งเพื่อเรี่ยไรเงิน ช่วยเหลือผู้คิดจะฆ่าตัวตาย