Gucci ปล่อยกระเป๋าสะพายข้างคอลเลคชั่นใหม่ เปิดตัวที่ราคา 34,000 บาท!!

Gucci ปล่อยกระเป๋าสะพายข้างคอลเลคชั่นใหม่ เปิดตัวที่ราคา 34,000 บาท!!

ช่วงนี้เห็นแบรนด์จากอิตาลีไม่ได้เลย เนื้อเพลงท่อนนี้เข้ามาในหัวตลอด ล่าสุด Gucci เพิ่งเปิดตัวกระเป๋าสะพายข้างคอลเลคชั่นใหม่