เปิดภาพ การฝึกหน่วย SWAT ของประเทศจีน ฝึกกลางอากาศติดลบ 20 องศา

เปิดภาพ การฝึกหน่วย SWAT ของประเทศจีน ฝึกกลางอากาศติดลบ 20 องศา

จะเป็นหน่วยนี้ได้นั้น เก่งอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ต้องแกร่งด้วยถึงจะผ่าน เปิดภาพ การฝึกหน่วย SWAT ของประเทศจีน ฝึกกลางอากาศติดลบ 20 องศา