ภาพชนะเลิศของหนุ่มออสซี่จากการ ประกวดภาพถ่ายสื่อมวลชนโลกปี 2016

ภาพชนะเลิศของหนุ่มออสซี่จากการ ประกวดภาพถ่ายสื่อมวลชนโลกปี 2016

เป็นอีกหนึ่งปีแล้วนะครับที่มี การประกวดภาพถ่ายของสื่อมวลชน ซึ่งในปี 2016 นี้เป็นปีที่ 59 แล้ว และได้ผู้ชนะเลิศจากการส่งเข้าประกวดจาก 82,951 ภาพ โดยช่างภาพ 5,775 คน จาก 128 ประเทศ