บาทหลวง ชาวกาน่า อ้างว่าสามารถทำให้เจ้าโลกของหนุ่มๆ ใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยมือของเค้าเอง

บาทหลวง ชาวกาน่า อ้างว่าสามารถทำให้เจ้าโลกของหนุ่มๆ ใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยมือของเค้าเอง

บาทหลวง ชาวกาน่าซึ่งมีนามว่า Daniel Obinim ได้อ้างว่าตนเองสามารถทำให้เจ้าโลกของผู้ชายใหญ่ขึ้นมาได้ เพียงแค่ใช้มือของเค้า