Lucky Strike Spy Camera กล้องสายลับที่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1950

Lucky Strike Spy Camera กล้องสายลับที่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1950

ถ้าจะบอกตอนนี้ว่ากล้องขนาดเล็กพวกนี้นั้นมีอยู่ให้เกลื่อนไปหมดก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไร แต่เจ้ากล้อง Lucky Strike Spy Camera ตัวนี้ได้รับการพัฒนามาแล้วตั้งแต่ช่วงปี 1949-1950