ถ้านักเรียนเจอ คุณครู สวยแบบนี้ จะแซวว่าอะไรกัน

Home / Snap Signature / ถ้านักเรียนเจอ คุณครู สวยแบบนี้ จะแซวว่าอะไรกัน

ขอย้อนอดีตกันสักนิดนะครับกับประวัติวันครู

         วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

2ครู

 

            ปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

“ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

          Snap Signature ขอย้อนวัยเกรียน เฮ้ย!! วัยเรียนกันสักหน่อย ว่าทุกคนต้องผ่านชีวิตสมัยเป็นนักเรียนกันเกือบทุกคน และเจอคุณครูที่อบรมสั่งสอนแบบเข้มงวด เคี่ยวเข็ญ ทำให้เราไม่ค่อยสนใจเรียน

แล้วถ้านักเรียนเจอ คุณครูจอย  แบบนี้จะแซวว่าอะไรกัน

 

4ครู

คุณครูจอย รัชวรรณ ร่วมสุข หรือ จอย AEมาเอง

ครู 2

มาสายก็ต้องแอบเป็นธรรมดา

ครู 3

เจอแบบนี้สมาธิสั้นนิดนึง

ครู 5

ห้องนี้มันสีชมพู

ครู 4

หน้าไหว้หลังบอกเลิฟ

ครู 1

โดนมาเยอะ เจ็บมาเยอะ หมดไปเยอะ (เงินนะ)

1ครู

คุณครูจอย รัชวรรณ ร่วมสุข หรือ จอย AEมาเอง

2ครู

คุณครูจอย รัชวรรณ ร่วมสุข หรือ จอย AEมาเอง

3ครู

คุณครูจอย รัชวรรณ ร่วมสุข หรือ จอย AEมาเอง

5ครู

 

อย่าลืมนะครับว่า พ่อ แม่ พี่ น้อง และครู คือคนคนเดียวกัน จงเคารพและให้เกียรติ

“แม่พิมพ์ของชาติ”

ข้อมูล  www.moe.go.th/PSD/Page%20Design/03_Teacher_Day/teather%20day/

www.facebook.com/SnapSignature

ขอบคุณ รัชวรรณ ร่วมสุข  จอย AEมาเอง