ความสุขทางเพศแบบเต๋า ชีวิตร่วมสมัยยุคใหม่

ความสุขทางเพศแบบเต๋า ชีวิตร่วมสมัยยุคใหม่

    ผมเล่าเรื่องเทคนิคทางเพศ สลับกับปัญหาทางเพศของคนหนุ่มสาวยุคใหม่มาทั้งปีแล้ว ก็ต้องยอมรับว่า ผมใช้หลักของเต๋าโบราณเป็นเกณฑ์ในการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศของคนสมัยใหม่ หลักเต๋ามีความเป็นมานับพันปี เมื่อคนตะวันออกหยิบยกหลักเต๋าขึ้นมาวิเคราะห์เรื่องเพศเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและนักการแพทย์ในโลกตะวันตก กลับดูแคลนว่า เป็นความคิดที่คร่ำครึโบราณ แต่อีกไม่นานหลักของเต๋าในเรื่องเพศ ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นสิ่งที่ดี เซ็กซ์แบบเต๋าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจ…