เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้คนเรามี เซ็กส์ กันน้อยลง

Home / sex-playboy / เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้คนเรามี เซ็กส์ กันน้อยลง

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้คนเรามี เซ็กส์ กันน้อยลง

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทำการสำรวจชายหญิงชาวอังกฤษจำนวนกว่า 15,000คน ในวัย 16-44ปี พบว่า คนกลุ่มดังกล่าวมี เซ็กส์ น้อยลง โดยทีมวิจัยระบุว่าสาเหตุหลักๆ เกิดจากความกังวลทางการเงินและสื่อสังคมออนไลน์ที่ดึงความสนใจของพวกเขาไป

jjjjj
ผลสำรวจพฤติกรรมทางเพศครั้งล่าสุด ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแลนเซ็ต แสดงให้เห็นว่าคนในยุคปัจจุบันมี เซ็กส์ ลดลงเหลือไม่ถึง 5ครั้งต่อเดือน น้อยลงกว่าที่เคยเป็นจากการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศแห่งชาติ ที่เคยสำรวจเมื่อปี 2533-2534 และปี 2542-2544 ซึ่งพบว่าประชากรมี เซ็กส์ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน อีกทั้งผลสำรวจยังได้พบว่าผู้ชายมี เซ็กส์ ลดลงเหลือ 4.9 ครั้งต่อเดือน ในส่วนที่ผู้หญิงมี เซ็กส์ ราว 4.8 ครั้งต่อเดือน ขณะที่เด็กวัยรุ่นที่มี เซ็กซ์ ก่อนวัย 16 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนที่พบเพียง 29 เปอร์เซ็นต์ โดยผลสำรวจยังพบด้วยว่าคู่รักในวัย 16-44 ปี อาจใช้สื่อลามกออนไลน์ทดแทน เซ็กส์ จริงๆ อีกด้วยนอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ผู้หญิง 42 เปอร์เซ็นต์ และผู้ชาย 60 เปอร์เซ็นต์ ในวัย 65-74 ปี เคยมี เซ็กส์ ในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มตัวอย่างวัยไม่เกิน 44ปี ผู้ชายมีคู่รักเฉลี่ย 11.7 คน ขณะที่ผู้หญิงมีคู่รัก 7.7 คนตลอดช่วงชีวิต

n4g_facebook-sex-540x436
ดร. คาธ เมอร์เซอร์ หัวหน้าทีมวิจัย ระบุถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า สาเหตุที่พบว่าประชากรมี เซ็กส์ ลดลงเนื่องจากความกังวล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องการเงิน นอกจากนั้นทีมวิจัยก็คิดด้วยว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอาจอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันแทบจะทุกคนที่มีแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ใช้ในการเล่นทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ตอบอีเมล์ในห้องนอนได้