safe sex ถุงยาง ถุงยางอนามัย องค์การอนามัยโลก โรคติดต่อทางเพศ

องค์การอนามัยโลก โรคติดต่อทางเพศ ระบาดอีกครั้ง แถมพัฒนาตัวเองทำให้ดื้อยากว่าเดิม

Home / sex-playboy / องค์การอนามัยโลก โรคติดต่อทางเพศ ระบาดอีกครั้ง แถมพัฒนาตัวเองทำให้ดื้อยากว่าเดิม

แมนๆ ยืดอก พกถุงครับ อย่าไปอาย เอาสุขภาพตัวเองไว้ก่อน องค์การอนามัยโลก โรคติดต่อทางเพศ ระบาดอีกครั้ง แถมพัฒนาตัวเองทำให้ดื้อยากว่าเดิม

ยืดอกพกถุงป้องกันไว้ก่อน…ขอร้องหล่ะครับ เพราะว่าล่าสุดนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) นั้นได้ระบุว่าปัจจุบันนี้ผู้คนทั่วโลกมีอัตราการติดโรคที่มาจากเพศสัมพันธ์มากถึงวันละ หนึ่งล้านคน ซึ่งโรคที่เรียกว่าอันตรายและน่ากังวลนั้นได้แก่ คลามัยเดีย หนองใน ทริโคโมแนส และซิฟิลิส

ถึงแม้ว่าโรคส่วนใหญ่จะสามารถรักษาให้ขายได้ แต่ในปัจจุบันโรคบางโรคมีการวิวัฒนาการจนทำให้มีการดื้อยา หรือที่เรียกว่า ซูเปอร์บัก ที่ทำให้การรักษายากขึ้น โดยทางองค์การอนามัยโลก ยังได้เผยอีกว่า ผู้คนในช่วงอายุ 15-49 ปี มีอาการติดเชื้อหนองในเทียม 127 ล้านคน หนองใน 87 ล้านคน ซิฟิลิส 6.3 ล้านคน และทริโคโมแนส 156 ล้านคน

โรคติดต่อทางเพศ มีความอันตรายในระดับที่คุกคามสุขภาพของผู้ป่วยจนถึงขั้นลุกลามเป็นโรคเรื้อรังและถึงชีวิตได้ ยังไงก็ตามโรคติดต่อทางเพศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถรักษาด้วยยาที่หาได้ทั่วไป แต่ผลศึกษาจากองค์การอนามัยโลกพบว่า ปัญหายาเบนซาทีนเพนนิซิลินขาดแคลนทั่วโลก ทำให้การควบคุมซิฟิลิสเป็นไปได้ยาก ส่วนโรคโกนอร์เรียหรือหนองในก็กำลังเป็นภัยคุกคามสาธารณสุขมากขึ้นเพราะปัญหาดื้อยา ดังนั้นการป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหาจาก
who.int