The Sexologist นายแพทย์ อติวุทธ กมุทมาศ สุขภาพ อารมณ์ทางเพศ เซ็กซ์ เซ็กซ์จัด

หญิงกับชาย ใครเซ็กซ์จัดกว่ากัน คุณหมอมีคำตอบ

Home / RUSH Variety, sex-playboy / หญิงกับชาย ใครเซ็กซ์จัดกว่ากัน คุณหมอมีคำตอบ

รายการ The Sexologist กับรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อติวุทธ กมุทมาศ ที่จะมาตอบทุกปัญหาเรื่องเซ็กซ์ แบบชัดเจนและตรงประเด็น แล้ววันนี้เรามาพร้อมกับประเด็นที่ว่า “เพศชายหรือเพศหญิงที่เซ็กซ์จัดกว่ากัน?”  ไปชมคำตอบจากคุณหมอพร้อมๆ กันเลย

ดู EP อื่นๆ ของคุณหมอได้ที่ >> Click

ชมคลิป

เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันเป็นอย่างมาก ว่าระหว่างหญิงกับชายนั้น เพศไหนจะเป็นเพศที่เซ็กซ์จัดกว่ากัน วันนี้คุณหมอมีคำตอบ

สาเหตุที่ทำให้ทั้งชายและหญิงเกิดอารมณ์ทางเพศ

: ปัจจัยทางชีวภาพ

: ปัจจัยทางจิตใจ

: แรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม

สามารถติดตามข่าวสารจากคุณหมออติวุทธ ได้ที่ http://www.doctoratiwut.com/