การติดริบบิ้นสีดำ การสำรวม การแต่งกายในช่วงไว้อาลัย การให้เกียรติ ความเหมาะสม งานศพ ชุดดำ ติดปลอกแขนทุกข์ ผู้ชาย สีขาว สีดำ สีสุภาพ สีเทา ไว้ทุกข์ ไว้อาลัย

การแต่งกายในช่วงไว้อาลัย ด้วยสีสุภาพสำหรับผู้ชาย

Home / fashion&style, RUSH Variety / การแต่งกายในช่วงไว้อาลัย ด้วยสีสุภาพสำหรับผู้ชาย

วิธีการแต่งกายไว้อาลัยที่เหมาะสม :

การแต่งตัวที่เหมาะสมในช่วงไว้ทุกข์ หรือ ไว้อาลัย เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความสุภาพและเป็นการให้เกียรติแด่ผู้ล่วงลับอีกด้วย

การแต่งกายในช่วงไว้อาลัย แด่ผู้ล่วงลับ สำหรับผู้ชาย ตามหลักธรรมเนียมสากลหลังจากรัชสมัยของรัชกาลที่ 8 มีการกำหนดไว้ว่าควรแต่งตัวด้วย “ชุดดำ” ทั้งหมด แต่ถึงยังไงการแต่งตัวไว้ทุกข์ก็ควรเน้นความสะดวกของผู้แต่ง หากมีความจำเป็นเราสามารถใส่สีขาว หรือ เทาแซมได้แต่ควรอยู่ในกาลเทศะ ความเหมาะสม และ ดูสำรวมที่สุดค่ะ

ติดปลอกแขนทุกข์ เสื้อแขนยาว มีปก สามารถติดปลอกแขนทุกข์ได้ โดยใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำกว้าง 4 นิ้ว ความสูงของด้านบนของปลอกแขนทุกข์ ต้องเสมอกับแนวรักแร้ โดยติดทางด้าน “ซ้ายมือ” เท่านั้น

การติดริบบิ้นสีดำ หมายถึง การแสดงการไว้อาลัย ซึ่งในที่นี้เราได้นำมาแสดงการไว้อาลัยแด่การจากไปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หากไม่มีชุดสีดำจริงๆ หรือมีความจำเป็นต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของบริษัท หรือเครื่องแบบต่างๆ เราสามารถแสดงความไว้อาลัยได้โดยการกลัดริบบิ้นสีดำที่อกด้านซ้ายแทน

ข้อสำคัญ ห้ามนำเครื่องประดับที่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยังมีชีวิตมาติดประดับบนเสื้อผ้า เช่น เข็มอักษรพระนาม, เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นสิ่งไม่สมควร ซึ่งสิ่งของอันเป็นมงคลไม่ควรอยู่กับสิ่งของที่ไม่เป็นมงคล