Been There Done That rsc rush magazine RUSH Sassy Club ละครหุ่นกระบอก ส้มโอ หุ่นสายเสมา

ส้มโอ Rush Sassy Club ขออาสาพาเพื่อนๆ มารู้จักกับละครหุ่นสายเสมา

Home / RUSH Variety / ส้มโอ Rush Sassy Club ขออาสาพาเพื่อนๆ มารู้จักกับละครหุ่นสายเสมา

ละครหุ่นไทยมีกันมาช้านานตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณทวด แถมยังแบ่งสายหุ่นออกมาหลายสายซะด้วย มันเป็นอะไรที่น่าสนใจจนน้องส้มโอ Rush Sassy Club เธออดไม่ได้ที่อยากจะเข้าไปลองศึกษาดู และเธอก็พบว่ามีโรงละครแห่งนึงที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุง และเปิดการแสดงละครหุ่นที่เรียกว่า “หุ่นสายเสมา” จะสนุก และน่าติดตามขนาดไหน มาชมกันได้เลย

เปิดวาร์ปคลิปเด็ดสาว RUSH คลิก

 

สถานที่นี้มีชื่อว่า “โรงละครหุ่นสายเสมา หรือ Semathai Puppet Theatre” ซึ่งตั้งอยู่ในซอยวิภาวดี 58 โดยใช้พื้นที่เล็กๆ ในบ้านพักอาศัย จัดสรรให้เป็นโรงละครหุ่นขนาดเล็ก ที่นี่เป็นโรงละครหุ่นสายท้องถิ่นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดการแสดงเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ราคาค่าเข้าชมเพียงคนละ 150 บาท นักเรียนนักศึกษา 120 บาท เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่คิดค่าเข้าชม และในวันที่น้องส้มโอแวะเวียนไปนั้นก็ได้ อาจารย์นิมิตร พิพิธกุล มาคอยช่วยดูแล และแนะนำในเรื่องต่างๆ ให้ครับ

หุ่นสายเสมาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มศิลปินท้องถิ่นที่รวมตัวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างงานศิลปะจากแนวทางร่วมสมัย  โดยได้แรงบันดาลใจจากศิลปะพื้นบ้านที่จะสร้างผลงานของแต่ละพื้นที่  จึงทำให้ศิลปะหุ่นสายได้ทำหน้าที่เสมือนภาพจำลองสังคมไทยให้เยาวชน  ทั้งผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศได้ใช้เรียนรู้บริบททางสังคมไทยและได้ข้อคิดที่ดีในการน าไปใช้เพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนคณะหุ่นสายเสมายึดหลักตามวิธีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งถือแนวคิดหลักที่พอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน โดยด าเนินงานให้เป็นศิลปะทางเลือกที่วางแนวทางการเติบโตเพื่อดำรงค์อยู่แบบยั่งยืน ด้วยหลัก 3 ประสาน คือ สืบสร้าง สร้างสรรค์ ส่งเสริมสืบสร้างคือ การศึกษาจากต้นแบบศิลปะ หาอัตลักษณ์ประจำชาติ สร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและผลงานการถ่ายทอดที่ออกมาสร้างสรรค์คือ การนำเอางานที่ผลิตมาต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์ หาอัตลักษณ์เฉพาะของไทยและของผลิตผลชิ้นงานสานความคิดเนื้อหาประเด็นที่เหมาะกับสังคมไทยส่งเสริมคือ การขยายฐานความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์แขนงนี้ เพื่อนำเนื้อหาและศิลปะไปยังประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

หุ่นสายของคณะหุ่นสายเสมา มีความพิเศษน่าสนใจอยู่ตรงที่สามารถประยุกต์เทคนิคหุ่นสายแบบตะวันตก (Marionette) มาทดลอง หยิบจับ ปรับเปลี่ยน จนเข้ากับบริบทความเป็นไทย ตั้งแต่รูปร่างหน้าตา เสื้อผ้า และอากัปกิริยาการเครื่องไหว รวมไปถึงเรื่องราวที่ใช้เล่น เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่ สำหรับเล่นแบบปีต่อปี โดยยังคงอาศัยพื้นฐาน และแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมไทย และเสน่ห์เรื่องราวเรื่องเล่าวิถีชีวิตของคนไทยไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากการแสดงในรูปแบบละครหุ่นสาย คณะละครหุ่นสายเสมา ยังได้นำพาหุ่นสายข้ามพรมแดนไปสู่การสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เช่น การผลิตภาพยนตร์สั้น รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก และกิจกรรม Workshop การแสดงหุ่นตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ตามประเด็นต่างๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องเหล้า สิทธิ เพศสภาพ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกับเยาวชน ทำให้เกิดกลุ่มคณะหุ่นสายเยาวชนตามชุมชนรอบกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการนัดรวมกันเล่น และแสดงตามแต่วาระอีกด้วย

ในวันนี้ที่น้องส้มโอมาเยี่ยมโรงละครหุ่นสายเสมา นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหุ่นสายเสมาแล้ว ยังได้รับโอกาสดี ได้ชมการซ้อมละครหุ่นสายจากทางทีมงานเชิดหุ่นของทางโรงละครอีกด้วย โดยเรื่องที่พี่ๆ เขาซ้อมกันเพื่อนำไปเล่นโชว์นั้นก็คือเรื่อง ”ดอนและมะขวิด ผู้พิชิต” ซึ่งเป็นเรื่องราวของชาวนาที่ต่อสู้เพื่อผืนดินทำกิน ซึ่งเรื่องราวเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆ

สำหรับผู้ที่หลงรักความน่ารักของหุ่นสายเสมา และชื่นชอบเรื่องราวการผจญภัยอันเต็มไปด้วยจินตนาการ ที่ได้ทั้งความสนุกสนาน และแง่คิดในการดำเนินชีวิต ก็สามารถไปชมได้ที่คณะหุ่นสายเสมา 16/225 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 58 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  หรือ โทร/แฟกซ์ 0-2956-4180 E-mail : sema_pupet@hotmail.com หรือไปที่ http://www.semathai.com)

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของนิตยสาร RUSH ได้ที่
Facebook : facebook.com/RUSHmag
IG : instagram.com/rush_magazine_official/
RUSH VDO
: video.mthai.com/channel/RUSH