ต้อนรับแอมบาสเดอร์ MENSmart

Home / pr news / ต้อนรับแอมบาสเดอร์ MENSmart

ต้อนรับแอมบาสเดอร์ MENSmart รูปที่ 1 

ต้อนรับแอมบาสเดอร์ MENSmart
กุลวดี เกรียงโรจน์กุล Managing Director Perfect Slim สถาบันดูแลรูปร่างและสุขภาพแบบองค์รวม มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ กับแท็ค ภรัญญู โรจนวุฒิธรรม ในโอกาสมาเป็นแอมบาสเดอร์ของ “Perfect Slim” ในงานละครเวทีที่ร่วมแสดง เรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ ภาค 2 ณ. เอ็ม เธียเตอร์ ที่ผ่านมา

www.perfectslimthailand.com
E-mail : admin@perfectslimthailand.com
www.facebook.com/perfectslimfanpage