หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู

หลุยส์ สก๊อต ทำหน้าที่คนหล่อขอ ทำดีให้พ่อดู

 

 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “ทำดีให้พ่อดู”  ต่อเป็นปีที่ 7 โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ทำดีให้พ่อดู ตอน รวมพลังความดีเพื่อพ่อ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ทศพิธราชธรรม หรือ หลักธรรม 10 ประการของพระราชา ที่ปวงประชาน้อมนำมาปฏิบัติได้ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการประพฤติตนตามทศพิธราชธรรม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงาม มีการพัฒนา เกื้อกูลกัน และน่าอยู่ยิ่งขึ้นสืบไป

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู  รูปที่ 1

 

ทรูจึงได้จัด 9 กิจกรรมความดี ซึ่งแต่ละกิจกรรมใช้แนวความคิดตามหลักทศพิธราชธรรมแต่ละประการ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ พร้อมเหล่าศิลปินดาราชื่อดังที่มีจิตอาสาช่วยรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความดีกับ 9 คนดัง 9 กิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

โดยตอนนี้มาถึง กิจกรรมที่ 7 มอบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เป็น “ทาน” แก่ผู้ยากไร้
รวมพลังน้ำใจเป็น “ทาน” กับผู้ยากไร้ มอบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แต่ยังสภาพดีแก่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เพื่อนำไปมอบต่อกับผู้ขาดแคลนที่กล่องรับบริจาคในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้ากับ หลุยส์ สก๊อต และศิลปินทรูเอเอฟ ลูกโป่ง รอน ไอซ์ และโซ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 11.00–13.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 

 

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู  รูปที่ 2

หลุยส์ สก๊อต นำทีมดารารับบริจาค 

 

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู  รูปที่ 3
หลุยส์ สก๊อต นำทีมดารารับบริจาค

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู  รูปที่ 4

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู

 

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู  รูปที่ 5

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู

 

หลุยส์ สก๊อต ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู  รูปที่ 6
หลุยส์ สก๊อต
ลุยรับบริจาค ทำดีให้พ่อดู