โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ประกาศผล..โครงการ Thailand Go Green 2555

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ประกาศผล..โครงการ Thailand Go Green 2555

 

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ประกาศผล..โครงการ Thailand Go Green 2555 รูปที่ 1 

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ประกาศผล..โครงการ Thailand Go Green 2555 รูปที่ 2

ตัวอย่างผลงานจากโรงเรียนเข้ารอบการประกวด

http://www.youtube.com/watch?v=23axxlNBKjg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=i6wW089Y8yQ&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=JksKIYEBLlg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=TbEjU2SE72A&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5b1FwexlLgw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=e2plcJiuRTY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=pWCUv5H6I_Y&feature=plcp