หลักสูตรที่ให้คุณคิดแบบซีอีโอ

Home / pr news / หลักสูตรที่ให้คุณคิดแบบซีอีโอ

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร EX MBA for Business Leaders of ASEAN+หลักสูตรที่ให้คุณคิดแบบซีอีโอ ทำแบบซีอีโอ เรียนรู้จากซีอีโอ เพื่อพัฒนาคุณสู่การเป็นผู้นำธุรกิจระดับอาเซียน                 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายนนี้

หลักสูตรที่ให้คุณคิดแบบซีอีโอ  รูปที่ 1

 

โทร. 0-2338-3860, 0-2338-3874, 0-2338-3777

หรือ ติดต่อผู้อำนวยการหลักสูตร ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล โทร. 08-1809-5401

หรือ www.nation.ac.th/exmba