บางจากฯ – สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต?

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บางจากฯ – สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต?

   บางจากฯ  – สพฐ. จัดประกวด “แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”

 บางจากฯ - สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต? รูปที่ 1

 บางจากฯ - สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต? รูปที่ 2  

บางจากฯ สร้างนวัตกรรม CSR ระดับชาติ หนุนเด็กไทยค้นคว้าพลังงานสะอาด โดยจัดประกวด Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระดมโรงเรียนทั่วประเทศค้นหาประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ ในหัวข้อ “แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต” ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ไปศึกษาดูงานด้านพลังงานในต่างประเทศ พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้จริงให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

บางจากฯ - สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต? รูปที่ 3

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประกวดโครงการ Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำหรับในปีนี้กำหนดหัวข้อ “แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต” พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศค้นคว้าองค์ความรู้จากพลังงานแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในอนาคต

“ภูมิประเทศของไทยมีความเหมาะสมกับการผลิตพลังงานจากแสงแดดมาใช้หมุนเวียน และเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นทางเลือกในการสำรองพลังงานของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ขณะที่พลังงานจากแหล่งอื่นๆ มีข้อจำกัด” ดร.อนุสรณ์ กล่าว

อนึ่ง การสร้างความตระหนักด้านพลังงานทดแทนให้กับนักเรียนทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับความรู้กว่า 2.5 ล้านคน และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 แห่ง จึงขอเชิญชวนโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Thailand Go Green ในหัวข้อ “แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต” เพื่อชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ไปทัศนศึกษาดูงานด้านพลังงานในต่างประเทศ พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

 บางจากฯ - สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต? รูปที่ 4

บางจากฯ - สพฐ. จัดประกวด ?แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต? รูปที่ 5

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangchak.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนกิจการสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.0-2335-4559, 02-335-4348

e-mail: youth-info@bangchak.co.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2554 ส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554