โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : ?ระบายสี ระบายสวน?

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : ?ระบายสี ระบายสวน?

ความรู้คู่ความสุข กับ โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6
ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” สร้างสรรค์กระถางและปลูกผักสวนครัว

 

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 1

สำหรับกิจกรรมระบายสี ระบายสวน สร้างสรรค์กระถางและปลูกผักสวนครัวครั้งนี้ พี่เลี้ยงบางจากจะสอนให้น้องๆ ได้ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วยตนเองรวมถึงสอนวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวลงในกระถาง พร้อมแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักและทราบถึงสรรพคุณของพืชผักแต่ละชนิด เป็นการเพิ่มพูนความรู้ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่บ้านของน้องๆ แต่ละคน

 

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 2

 

อุปกรณ์ที่แจกให้แก่น้องๆจะมีทั้งกระถางต้นไม้ พู่กัน จานสี สีน้ำอะคลิลิกและลวดสำหรับแขวน โดยพี่ๆ จะสอนการผสมสี การวาดภาพ สร้างลวดลายลงบนกระถางที่ได้รับ โดยน้องๆ แต่ละคนสามารถวาดลวดลายตามใจชอบ และเมื่อระบายสีเสร็จแล้ว จึงนำกระถางนั้นไปผึ่งแดดผึ่งลมให้สีแห้ง จากนั้นพี่เลี้ยงจะช่วยน้องๆ เลือกเมล็ดพันธุ์ผัก และสอนวิธีการปลูกลงในกระถาง

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม น้องๆทุกคนจะได้นำกระถางสีสวยงามจากฝีมือของตนเอง พร้อมเมล็ดพันธุ์ที่เลือกปลูกไว้ กลับไปแขวนที่บ้าน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ ไปสอนให้กับสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นๆได้อีกด้วย

 


โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 3

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 4

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 5

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 6

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 7

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 8

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 9

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 10

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 11

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 12

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 13

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 14

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 15

โครงการบ้านบางจาก ภาคฤดูร้อน ปีที่ 6 ตอน : “ระบายสี ระบายสวน” รูปที่ 16