ร่วมชมนิทรรศการและฟังเสวนา’รู้ทันโรคอัลไซม์เมอร์’ ฟรี!!!

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่วมชมนิทรรศการและฟังเสวนา’รู้ทันโรคอัลไซม์เมอร์’ ฟรี!!!

 

ขอเชิญบุคคลทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและชมนิทรรศการ
เนื่องใน วันอัลไซม์เมอร์โลก ฟรี!!!
ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายนนี้ ณ ร.พ. จุฬาลงกรณ์


ร่วมชมนิทรรศการและฟังเสวนา'รู้ทันโรคอัลไซม์เมอร์' ฟรี!!!  รูปที่ 1