เศรษฐกิจฟื้นตัว พลังงานติดจรวด

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เศรษฐกิจฟื้นตัว พลังงานติดจรวด

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปตท. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจฟื้นตัว พลังงานติดจรวด ซึ่งจัดโดยคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2550 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

 

เศรษฐกิจฟื้นตัว พลังงานติดจรวด รูปที่ 1