AKI Open House เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง

Home / pr news / AKI Open House เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง

รวมพลกึ๋นระดับประเทศ สร้างสีสันวงการมันสมองแห่งผู้นำของไทยกันอีกครั้ง เมื่อ อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (Asian Knowledge Institute-AKI) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ในรูปแบบใหม่ ที่เน้นความสำคัญของเครือข่าย (Networking) สร้างความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจร่วมกัน เพื่อเป็นพลังสำคัญของเอเชียแห่งโลกอนาคต จัดงานเปิดบ้าน “AKI Open House”  ณ ชั้น 34 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แนะนำแคมปัส AKI แหล่งนัดพบแห่งใหม่สำหรับการสร้างผู้นำธุรกิจแห่งเอเชีย   เปิดให้ชมชุมชนของผู้นำโลกแห่งอนาคตทุกซอก ทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่  ห้องสัมมนาขนาดย่อม  คาเฟทีเรีย มุมโลกแห่งเทคโนโลยี เป็นต้น  พร้อมต้อนรับผู้นำจากหลากองค์กร ที่มาร่วมสังสรรค์พบปะกันย่านธุรกิจใจกลางเมือง  โดยสุดยอดผู้นำทั้งหลายที่มาร่วมงาน อาทิ  ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์, สมชาย บุลสุข, พรวุฒิ สารสิน, ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล, พาที สารสิน, สุกิจ ก้องธรนินทร์, บุษบา จิราธิวัฒน์, ดร.บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย,  ดร.เพ็ญนภา นสารศิลป์,  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, วินิจ สุรพงษ์ชัย, สรวณี  กู้ประเสริฐ, จิตติชัย แสงทอง ฯลฯ

 

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 1

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 2

บรรยากาศภายในสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย หรือ AKI (Asian Knowledge Institute-AKI)

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย เผยว่า “ยุคนี้เป็นยุคสมัยของเอเชียแท้จริง เทรนด์ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หักเหความสนใจมาอยู่ที่เอเชีย ในขณะ ที่เอเชียกำลังทะยานขึ้น บางสิ่งบางอย่าง ก็เกิดขึ้น อย่างการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ ภายในเอเชีย เพื่อให้ประเทศในเอเชียวันนี้    ก้าวขึ้นเป็นผู้คุมล้อในอนาคตอย่างยั่งยืน สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 ให้เป็นมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ที่เน้นเรื่องเครือข่าย (Networking)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจร่วมกัน เพื่อเป็นพลังสำคัญของเอเชียแห่งโลกอนาคต   ผู้ซึ่งมีหัวใจหลักของนักธุรกิจและผู้นำองค์กรที่ดี ของโลกยุคใหม่  ที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมอย่างยั่งยืน” 

 

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 3

จาก ซ้าย 1.ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์  2.ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ 3.อภิรักษ์ โกษะโยธิน  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) 4.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล  5.ดร.เสนีย์ สุวรรณดี กรรมการบริหาร AKI   

 

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 4

ร่วม ยินดี จากซ้าย 1.ญาณนี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 2.อภิรักษ์ โกษะโยธิน  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) 3.บุษบา จิราธิวัฒน์ 4.วารุณี กิจเจริญพูลสิน

 

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 5

จากซ้าย 1.อภิรักษ์ โกษะโยธิน  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) 2.พาที สารสิน 3.พลภัทร สุวรรณศร

 
ในงานคลาคล่ำไปด้วยผู้นำธุรกิจ ทั้งที่เคยเข้าร่วมหลักสูตรมาแล้วและผู้สนใจ ที่ชื่นชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภายใต้วิธีการใหม่ฯ บรรยากาศใหม่ๆ ที่มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ อย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ภายในงานยังได้แนะนำหลักสูตรใหม่ Executive Program in Asian Business Leadership  ที่นำเสนอทิศทาง โอกาส และความ  ท้าทายทางธุรกิจในไลฟ์สไตล์ของคนเอเชียรุ่นใหม่ เปิดโอกาสการเรียนรู้ที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ที่รวมถึงการต่อยอดธุรกิจกับทริปไปยังประเทศเวียดนาม ที่กำลังเปิดรับสมัครและจะเปิดสอนต้นปี 2554 

 

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 6

จากซ้าย 1.นาวาเอกพิชเยนทร์ ตันประเสิรฐ 2.ดร.อธิศ สุวรรณดี

 

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 7

พูดคุยตามประสาผู้นำธุรกิจ จากซ้าย 1.สมชาย บุลสุข 2.พรวุฒิ สารสิน

 

AKI เปิดบ้านสมองผู้นำในอนาคต ใจกลางกรุงเทพมุมสูง รูปที่ 8  

จากซ้าย 1.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี 2.ดร.ศิริกุล เลากัยกุล 3.บุษบา จิราธิวัฒน์ 4.ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์