ทรูมูฟ ร่วมดูแลลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขยายวันใช้งานและงดเว้นการระงับสัญญาณในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมเชิญชวนบริจาคผ่าน SMS ข้อความละ 10 บาท

Home / pr news / ทรูมูฟ ร่วมดูแลลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขยายวันใช้งานและงดเว้นการระงับสัญญาณในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมเชิญชวนบริจาคผ่าน SMS ข้อความละ 10 บาท

ทรูมูฟ ร่วมดูแลลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ขยายวันใช้งานและงดเว้นการระงับสัญญาณในพื้นที่ประสบอุทกภัย
พร้อมเชิญชวนบริจาคผ่าน SMS ข้อความละ 10 บาท

ทรูมูฟ ร่วมดูแลลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 16 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ สุโขทัย อยุธยา และบุรีรัมย์ โดยมีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนดังนี้

–    มอบวันใช้งานเพิ่มอีก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ลูกค้าแบบเติมเงิน
–    งดเว้นการระงับสัญญาณ สำหรับลุกค้าแบบรายเดือน ที่ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ตามกำหนด ไปจนถึง 31 ตุลาคม 2553
–    โทรฟรี หมายเลขฉุกเฉิน 1784 ศูนย์กลางผู้ประสบภัยน้ำท่วม
–    ส่ง SMS* ขอความช่วยเหลือฟรี! ได้ที่ 4567891 โดยทรูมูฟจะประสานงานส่งเรื่องให้กระทรวงไอซีที เพื่อดำเนินการต่อไป
*ในกรณีที่ลูกค้าแบบเติมเงิน เงินหมด ก็สามารถโทรฟรี และ SMS ฟรี ไปที่หมายเลขข้างต้นได้เช่นกัน

นอกจากนี้ลูกค้าที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถร่วมบริจาคเงินผ่าน SMS โดยพิมพ์ข้อความ “น้ำใจไทย” หรือ “namjaithai” ส่งไปที่หมายเลข 4567899 บริจาคครั้งละ 10 บาท เมื่อทำรายการเสร็จ ระบบจะส่งข้อความตอบรับ “ขอบคุณน้ำใจจากท่านที่ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยค่ะ” โดยสามารถส่ง SMS บริจาคได้ไม่จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทรูมูฟจะมอบเงินบริจาคทั้งหมดผ่านครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย53 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ