ตลาดนัดโชว์ห่วย ครั้งที่ 3

Home / pr news / ตลาดนัดโชว์ห่วย ครั้งที่ 3
ตลาดนัดโชว์ห่วย ครั้งที่ 3

วันที่ 16-17 ก.ย. วันสำหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก

วันที่ 18-19 สำหรับผู้สนใจทั่วไป

อาคาร 1-2

เวลา 10.00-19.00 น.

 

ฟังเสวนาหัวข้อ การบริหารจัดการร้านค้าปลีก และกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมายเพื่อสมาชิกแม็คโครผู้ประกอบการร้านโชห่วยและร้านค้าปลีกรายย่อย รวมถึงผู้สนใจที่จะทำธุรกิจทางด้านนี้ได้เข้าชมงานและร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในงานแบ่งเป็นโซนดังนี้
 

โซน “ต่อยอด อนาคต”  การ จำลองร้างโชห่วยไทยในอนาคตมุมโชห่วยยุคดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับร้านโชห่วยในอนาคต เช่น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบใหม่ล่าสุด
 

โซน “กำหนดปัจจุบัน” แบ่งออกเป็น

– พื้นที่บริเวณแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ 7 หัวข้อการบริหารจัดการร้านค้าปลีก
– บริเวณตลาดนัดไอเดีย  แนะนำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
– มุมให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน การลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารออมสิน เป็นต้น
– Makro Store จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคราคาพิเศษจากแม็คโคร

พร้อมการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค กว่า 115  ราย
 

โซน “สืบสานอดีต”  ประกอบด้วย มุมโชห่วย 100 ปี และการจำลองบรรยากาศในอดีต พร้อมกิจกรรมเสวนาหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ

การประกาศผลรางวัลชิงชนะเลิศ การประกวด “แผนต่อยอดร้านโชห่วยไทย” ณ เวทีกลาง เวลา 11.30 น.
 

งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 3 ที่แม็คโครได้ดำเนินมาตลอดระยะเวลา
20 ปีโดยได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. การจัดนิทรรศการย้อนรอยอดีต โชห่วยไทย 100 ปี การจัดแสดง
ร้านโชห่วยนานาชาติ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่
ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีร้านโชห่วย

2. ลานมิตรแท้โชห่วย พบช่องการทำธุรกิจค้าปลีก 7 รูปแบบ
มุมอาชีพเสริม แนะแนวทางการเสริมรายได้ให้แก่ร้านค้า

3. การแสดงสินค้าและ การจำหน่ายสินค้าจากแม็คโครและผู้ผลิต
สินค้าอุปโภค บริโภค กว่า 60 ราย

4. กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ อาทิ ลิเก ลำตัด งิ้ว และอื่น ๆ กิจกรรม
เสวนาในหลาย ๆ หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “สร้างแรงบันดาลใจ ร้าน
โชห่วย” โดยอาจารย์สิริลักษณ์ ตันศิริ “สืบสาน ตำนานโชห่วย” โดย
คุณจิตรา ก่อนันทเกียรติ “บริหารการเงินแบบ โชห่วยยั่งยืน”
โดยอาจารย์เดิมพัน อยู่วิทยา และการแสดงทอล์คโชว์ “โชห่วย
ใครว่าห่วย” โดยอาจารย์ จตุพล ชมพูนิช


5. นิทรรศการความสำเร็จ
ของแม็คโครตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

 

 

ประกวดแผนต่อยอดร้านโชห่วยไทย

 

การประกวดแผนต่อยอดร้านโชห่วยไทย กิจกรรมการประกวดแผนการพัฒนาร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกไทย ภายในงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย ณ อาคารแสดงสินค้า 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2553

การประกวดแผนต่อยอดร้านโชห่วยไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายในงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย เพื่อค้นหานักพัฒนาร้านโชห่วย และ สืบสานกิจการร้านโชห่วยให้ยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป

 

รายละเอียดผู้สมัคร
ผู้สมัครเป็นผู้สืบทอดกิจการร้านโชห่วยต่อจากครอบครัว โดยไม่จำกัดอายุ ระดับการศึกษา

 

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้รับบัตรกำนัลจากแม็คโคร มูลค่า 100,000 บาท
เพื่อซื้อสินค้าตามรายละเอียดที่ระบุในบัตรกำนัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับชุดสินค้าขายดี มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร และประกาศผลงาน

•รับสมัครและส่งผลงานการประกวดรอบแรก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553
•แจ้งผลการประกวดรอบคัดเลือก 10 ผลงาน วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553
•แจ้งผลการประกวดรอบสุดท้าย 3 ผลงาน วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2553
•ผู้เข้ารอบ 3 ผลงานสุดท้าย นำเสนอผลงานการประกวด วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2553
•ประกาศผลภายงานในตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2553

สอบถามข้อมูล และขอรับ – ส่งใบสมัครที่
ศูนย์แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย โทร. 0-2723-1000 กด 2
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Makro Call Center) โทร. 0-2351-8888 ตั้งแต่ 06:00 – 23:00 น.
จุดประชาสัมพันธ์แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siammakro.co.th

ติดต่อ และส่งใบสมัครได้ที่ คุณชนชนก พลเมืองดี / คุณอิสราภรณ์ ศุภนุช
บริษัท สเพล็นดิด ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
เลขที่ 168 / 55 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
10230

Email address : shohuaycontest@hotmail.com โปรดระบุชื่อจดหมายเป็นชื่อประเภทการประกวด
โทรศัพท์ : 0-2539-2215
แฟกซ์ : 0-2539-2215 ต่อ 108

กติกาการส่งผลงาน
1. การประกวดนี้เป็นการประกวดประเภทบุคคล โดยไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา
2. ร้านโชห่วย หรือร้านค้าปลีกที่ผู้สมัครเลือกพัฒนา ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 คูหา
3. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์ หรือุปกรณ์บันทึกเสียง หรือภาพ ภายในวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2553
4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และตรวจสอบข้อมูลประกอบ เพื่อพิจารณาประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 10 ผลงาน วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553
5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และตรวจสอบข้อมูลประกอบ เพื่อพิจารณาประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 3 ผลงาน วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2553
6. ผู้เข้าประกวดที่ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย ต้องนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการอีกครั้งด้วยตนเอง วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2553
7. ผู้เข้าประกวดที่ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย ต้องเข้าร่วมงานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 3 โดยผู้จัดการประกวดสนับสนุนค่าเดินทาง และที่พัก 1 คืน
8. ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และเวปไซด์ www.siammakro.co.th
9. สิทธิ์การใช้รางวัลบัตรกำนัล และรับชุดสินค้าขายดี เกิดเมื่อมีการพัฒนาร้านค้าจริงภายในเดือนมีนาคม 2554
10. ผลงานจากผู้สมัครท่านเดียวกันจะถูกพิจารณาให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพียงผลงานเดียวเท่านั้น
11. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
12. คำตัดสินจากคณะกรรมการและผู้จัดการประกวด ถือเป็นที่สิ้นสุด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 100,000
หมดเขต: 10 สิงหาคม 2010