คณะทำงาน APEC เยี่ยมบางจาก

Home / pr news / คณะทำงาน APEC เยี่ยมบางจาก

          บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะทำงาน Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) และผู้แทน International Atomy Energy Agency (IAEA) เข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อมดูงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัยในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มสมาชิกเศรษฐกิจเพื่อการจัดการด้านภัยพิบัติระหว่างประเทศ ณ ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้