บางจากฯ จำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

Home / pr news / บางจากฯ จำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
บางจากฯ จำหน่ายไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์
 รุกธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร


    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์ ของบริษัท บางจากฯ ขนาด 38 เมกะวัตต์ และมีแผนจะขยายการลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า 120 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท ผลักดันให้บางปะอินเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับพลังงานทดแทนครบวงจรแห่งแรกของประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารบริษัท บางจากฯ เข้าร่วมในพิธี ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการขยายธุรกิจใน 3-5 ปีว่า มีนโยบายลงทุนด้านพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายสู่การเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral Company โดยจะขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมทั้งสิ้นกว่า 120 เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทนจากพืชอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำพลังงานทดแทน

    สำหรับโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของบางจากฯ ระยะแรกที่มีขนาด 38 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใช้เงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ได้ประมาณตุลาคม 2554 เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ และเพิ่มไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคธุรกิจและครัวเรือน ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดมลภาวะและผลกระทบด้านสุขภาพ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 35,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าถึง 26,000 ไร่ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังสามารถลดการนำเข้าถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 40,000 ตันต่อปี


    “ในอนาคตบางจากฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากโครงการแรกเพื่อให้เป็นโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 100,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปจำหน่ายให้กับบริษัทสายการบินต่างๆ รวมทั้งการบินไทยที่มีเส้นทางบินในประเทศยุโรปได้ด้วย”
ดร.อนุสรณ์ กล่าว

    นอกจากนี้ บางจากฯมีแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนครบวงจรแห่งแรกของประเทศ ตั้งแต่การปลูกพืชพลังงานทดแทน มีการผลิตไบโอดีเซล  เอทานอล พลังงานไฟฟ้าชีวมวล พลังงานไฟฟ้าจากลม  น้ำมันจากสาหร่าย ฯลฯ พร้อมทั้งมีห้องฝึกอบรมสัมมนาเพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ และส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนครบวงจรเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวกห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 40 กิโลเมตร

อนึ่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ SUNNY BANKCHAK  แห่งนี้  เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท บางจากฯกับ Wuxi SUNTECH Power Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีชื่อเสียง มีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งออกไปจำหน่ายในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และ SOLARTRON Public Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และผลงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มานานกว่า 24 ปี