งานบอลจุฬาฯ-มธ.66 คืบหน้า ฟันธง 16 มกรา 53 จัดแน่

Home / pr news / งานบอลจุฬาฯ-มธ.66 คืบหน้า ฟันธง 16 มกรา 53 จัดแน่

 งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ประกาศ งานบอลจุฬาฯ-มธ. ครั้งที่ 66 จัดแน่ เสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 ชูแนวคิด “อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล” รณรงค์ชวนคนไทยใส่ใจ 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมภายหลังการตกลงร่วมกัน ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ข้อสรุปแล้วว่างานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66 จะจัดขึ้นวันที่16 มกราคม 2553 ณ สนามศุภชลาศัย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

การจัดงานในปีนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์เผยแพร่แนวความคิด เรื่อง “อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล” ขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปในการ ใช้ชีวิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและ ด้านสิ่งแวดล้อม

โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลงานบอล ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน อาทิ สัปดาห์งานบอล งานเชียร์เวียน งานเชียร์รวม กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม งานรับบริจาคโลหิต “เลือดไม่แบ่งสี” ฯลฯ นำโดย 12 ผู้แทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี้ยว อาทิ มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย นิกส์-พูนพัฒน์ โลหารชุน แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ และเบียร์-กิตติคัค ทีฆธนานนท์ 13 ผู้นำเชียร์ อาทิ กอบัว-กอบัว กัมปนานนท์ เล็ก-สุพงษ์ จิรธรรมนิตย์ และเดียร์-เสาวรภย์ ปรีชาวุฒิ 8 จุฬาฯคทากร อาทิ ณัฐพงศ์ ชินโสภณทรัพย์ ปณต สายน้ำทิพย์และอภิศรา ทัตติ

โดยจะมีการเปิดตัววันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ในงาน “เปิดเทศกาลงานบอล” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานบอลจุฬาฯ-มธ.66ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่