กล้ามไหล่ แน่น ฟิตเนส ด้วย Shoulder Press และ Barbell Front

Home / men vdo / กล้ามไหล่ แน่น ฟิตเนส ด้วย Shoulder Press และ Barbell Front

กล้ามไหล่ แน่น ฟิตเนส ด้วย Shoulder Press และ Barbell Front

โดยการ ฟิตเนส ออกกำลังกายครั้งนี้ใช้ใช้ Machine ที่ชื่อว่า Machine Shoulder Press ครับ โดยท่านี้จะเป็นการ ฟิตเนส เล่นในช่วงของหัวไหล่รวมนั่นเอง ต่อกันด้วยในส่วนของการเล่นอุปกรณ์ Barbell ครับ โดยท่านี้จะเรียกว่า Barbell Front เพื่อเป็นการเล่นใน กล้ามไหล่ ด้านหน้าต่อนั่นเอง โดยการเล่นให้ระวังงอหลังหรือหลังค่อม