กล้ามปีก สร้างได้ง่ายๆ ด้วยท่า Lat Pulldown และ Barbell Row

Home / men vdo / กล้ามปีก สร้างได้ง่ายๆ ด้วยท่า Lat Pulldown และ Barbell Row

กล้ามปีก สร้างได้ง่ายๆ ด้วยท่า Lat Pulldown และ Barbell Row

เซอร์กิต การออกกำลังกาย ฟิตเนส ร่างกาย ในส่วนของ กล้ามปีก ให้พร้อม เริ่มต้นกันด้วยท่า Lat Pulldown ครับ โดยท่านี้สร้าง กล้ามปีก ได้ผลดีมาก สามารถใช้การจับบาร์หลายๆ แบบในการเล่นได้ เพราะเมื่อเราจับแบบแคบ ร่างกายจะสร้าง กล้ามปีก ส่วนล่าง และเมื่อจับบาร์กว้าง ร่างกายจะได้ กล้ามปีก ส่วนบน แล้วมาต่อกันที่ท่า Barbell Row ในท่าบริหารนี้ คุณต้องใช้แรงจาก กล้ามปีก ไม่ใช่ใช้แรงจาก กล้ามหลังส่วนล่าง โดยต้องรักษาระดับร่างกายท่อนบนให้ขนานกับพื้นตลอดเวลา