?แก๊ป ? ทีโบน?

?แก๊ป ? ทีโบน?

ด้วยเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน เราก็ไม่เคยเห็นเขาละทิ้งจุดยืนของตัวเองเลยซักครั้ง…