ภาพถ่าย 24 ชั่วโมงที่เปลี่ยนไปในรูปภาพเดียว จากช่วงเวลา กลางวันถึงกลางคืน

Home / men around / ภาพถ่าย 24 ชั่วโมงที่เปลี่ยนไปในรูปภาพเดียว จากช่วงเวลา กลางวันถึงกลางคืน

กลางวันถึงกลางคืน 24ชั่วโมงที่เปลี่ยนไปในภาพเดียว

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-14__880

Stephen Wiles  บรรณาธิการช่างภาพที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เขาได้แสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้ถ่ายจากสถานที่และมุมมองที่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำร่วมกันของผู้คน เขาได้ถ่ายภาพของช่วงเวลาที่ได้หายวับไปของผู้คนรวมถึงแสงสว่างเมื่อเวลาได้ผ่านไปโดยการถ่ายภาพโดยใช้มุมกล้องเดิมที่ถูกกำหนดไว้

หลังจากเวลาที่ผ่านไป 24 ชั่วโมงจาก กลางวันถึงกลางคืน กับภาพถ่ายที่ถูกถ่ายเอาไว้มากกว่า 1500 ภาพ เขาได้เลือกภาพที่ดีที่สุดของช่วงเวลากลางวันและกลางคืน และมันเป็นการรับรู้ได้ถึงการเดินทางของเวลาเมื่อเขาได้นำรูปภาพทั้งสองรวมเข้าเป็นภาพเดียวกัน

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-6__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-5__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-4__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-3__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-2__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-19__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-18__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-17__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-15__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-13__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-10__880

day-to-night-i-capture-24-hours-in-one-image-8__880

 

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหาและรูปภาพจาก : http://www.boredpanda.com/24-hours-in-one-image-timelapse-photography-day-to-night-stephen-wilkes/