บุหรี่เกลื่อนกลาดทั่วเมือง จุดจบจากการ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่

Home / men around / บุหรี่เกลื่อนกลาดทั่วเมือง จุดจบจากการ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่

บุหรี่เกลื่อนกลาดทั่วเมือง จุดจบจากการ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่

ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่

ถึงแม้การรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่จะดูเหมือนการเป็นการขอร้องก็ตาม แต่มันก็เหมือนเป็นภารกิจของคนสวนรวม ที่จะสร้างความสะอาดและปลอดภัยให้กับสังคมและโลก โดย โฆษณารณรงค์ให้คนเลิก ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ ชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดย The city of London corporation โดยมีจุดประสงค์ที่ว่า การที่ผู้คน ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ นั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ เพราะว่าก้นบุหรี่มันก็เป็นของชิ้นเล็กๆ สูบเสร็จก็ทิ้งลงพื้นแล้วเอาเท้าเหยียบก็จบ ซึ่งต่างกับมุมมองของคนส่วนใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่มองอย่างสิ้นเชิง เพราะว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ทุกคนคิดแบบนี้ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ แบบนี้ ทั้งเมืองก็จะเต็มไปด้วยขยะ และทำให้ความน่าเที่ยวของเมืองและประเทศตกต่ำลงไปด้วย เลยสุดท้ายจึงกลายเป็นโฆษณาสุดประชดประชันชิ้นที่ Men.MThai กำลังจะเสนอแบบนี้ออกมา จุดมุ่งหมายเพื่อเตือนใจสิงห์อมควัน สูบอย่างรับผิดชอบและไม่ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ สร้างขยะให้เมืองนั่นเอง

ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่
ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่
ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่
ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่
ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่
ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่
ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่
ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่