สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง การรักษาสุดแปลกแต่ได้ผล

Home / men around / สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง การรักษาสุดแปลกแต่ได้ผล

สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง การรักษาสุดแปลกแต่ได้ผล

สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง

วันนี้ทาง Men.MThai เราจะขอนำเสนอความล้ำสมัยของการแพทย์ด้วยการรักษาแบบแปลกๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือการ สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง นั่นเอง โดยโรเจอร์ ฟริสช์ ( Roger Frisch ) นักไวโอลินฝีมือเยี่ยม เกิดป่วยมีอาการมือสั่นเทา ทำให้สีไวโอลินไม่ได้ เขาเลยไปตรวจสอบตัวเองที่โรงพยาบาล และเมื่อแพทย์ได้ทำการวินิจฉัย และพบว่าสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว เริ่มส่งสัญญาณออกมาไม่ปกติ

สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง
สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง

เนื่องจากโรเจอร์ป่วยด้วย โรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremors มีชื่อย่อว่า ET) ทำให้ โรเจอร์ ต้องตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการดังกล่าวหากเขาต้องการจะเล่นไวโอลินต่อไป โดยการผ่าตัดนี้ โรเจอร์ต้อง สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง โดยสาเหตุหลักที่แพทย์ต้องให้ โรเจอร์เล่นไวโอลินขณะทำการผ่าตัด นั้นเป็นผลมาจาก ทุกตัวโน๊ตที่โรเจอร์ทำสีไวโอลินนั้น ทำให้แพทย์ทราบว่า สัญญาณพัลส์ไฟฟ้า (Electronic Pulses คือ สัญญาณไฟ้ฟ้า ที่ถูกปล่อยออกมาในลักษณะ ปิด-เปิด เป็นจังหวะ) ที่ใช้ในการรักษาอาการที่ส่งเข้าสู่สมองนั้นเหมาะสมกับ การรักษาอาการป่วย ของ โรเจอร์หรือไม่นั่นเอง

สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง
สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง

โดยการรักษาของ โรเจอร์ ไม่สามารถรักษาด้วยยาได้ ดร. เคนดัล ลี (Dr. Kendall Lee) จากห้องทดลองวิศวกรรมของคลินิกเมโย (The Mayo Clinic Neural Engineering Laboratory) จึงหันไปใช้วิธีรักษาโดย การกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation) โดยการผ่าตัดจะทำการฝังตัว อิเล็กโทรด ที่สามารถส่งสัญญาณพัลส์ไฟฟ้าที่เหมาะสม กับ สมองเฉพาะส่วนที่ส่งสัญญาณผิดพลาด ดร. เคนดัล ได้ทำการฝังอิเล็กโทรดเข้าไปในสมองของ โรเจอร์ 2 อัน เพื่อรักษาอาการดังกล่าว โดยการที่ โรเจอร์ สามารถ สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง ได้นั้น เนื่องมาจากสมองไม่มีประสาทรับรู้ความรู้สึก เขาจึงไม่เจ็บปวดขณะทำการผ่าตัดนั่นเอง

สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง
สีไวโอลินขณะผ่าตัดสมอง

โดยโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremors) จะมีอาการที่พบบ่อย คือ อาการสั่นของมือ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยประสบปัญหาในการดื่มน้ำ กินข้าว ในขณะที่สาเหตุของโรค ET นี้ยังไม่ทราบแน่นอน ทั้งด้วยการสแกนสมองด้วย MRI และ CAT ก็ไม่สามารถตรวจพบอาการของโรค การวินิจฉัยจะทราบเมื่อเกิดอาการสั่นของร่างกาย