งานศิลปะต่อต้าน อิสราเอล จาก Bushra Shanan

Home / men around / งานศิลปะต่อต้าน อิสราเอล จาก Bushra Shanan

จากสถานการณ์ใน ปาเลสไตน์ ที่เกิดสงครามกับ อิสราเอล ซึ่งจากภาพข่าวที่ได้เห็นกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซ่านั้นสูญเสียเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มีศิลปินออกมาวาดภาพ จากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการต่อต้านสงคราม สะท้อนถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่เด็กและผู้หญิง

ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์
ศิลปะต่อต้านสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์