ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

Home / men around / ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

ถ้าพูดถึง ความสามารถในการขับรถ สำหรับคนทั่วไปมักจะคิดว่าผู้ชายขับรถได้ดีกว่าผู้หญิง แต่จากการสำรวจ ความสามารถในการขับรถ โดย Creditplus กลับปรากฎว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าในภาพรวม ถึงแม้จะไม่ใช่การสำรวจในไทยแต่ผลการสำรวจก็น่าสนใจเช่นกันครับ โดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 3 ส่วน คือผลการสอบเพื่อรับใบขับขี่, ความสามารถในการจอดรถ และจำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงที่ชายและหญิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย วันนี้ทาง Men.MThai เราเลยรวบรวมผลการศึกษา ความสามารถในการขับรถ ของผู้ชายและผู้หญิงมาฝากเพื่อนๆ กันครับ

ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน
ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

ผลการสอบเพื่อรับใบขับขี่

การสำรวจ ความสามารถในการขับรถ ในหัวข้อนี้ ฝ่ายชายทำคะแนนได้ดีกว่าฝ่ายหญิง โดยมีผู้สอบประมาณ 1,605,599 คนและสอบได้ 744,056 คนในจำนวนนี้ปรากฎว่าเป็นชาย 383,417 คน และ 360,639 คนเป็นหญิง

ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน
ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

ความสามารถในการจอดรถ

การสำรวจ ความสามารถในการขับรถ ในหัวข้อนี้ปรากฎว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าผู้ชาย โดยทำคะแนนได้ 13.4 จากคะแนนเต็ม 20 ส่วนฝ่ายชายทำได้ 12.3

ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน
ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

อุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดกับหญิงและชาย

การสำรวจ ความสามารถในการขับรถ ในครั้งนี้ทำโดยการรวบรวมอัตราส่วนอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับระยะทางในการขับรถ ปรากฏว่า ระยะ 100 ล้านไมล์เกิดอุบัติเหตุกับผู้ชายที่ขับรถ 2.5 ครั้ง ในขณะที่เกิดกับผู้หญิงที่ขับรถ 1.7 ครั้ง

ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน
ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

โดยผลสรุปก็คือ ฝ่ายหญิงทำได้ดีกว่าในแง่การจอดรถและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุส่วนฝ่ายชายทำได้ดีกว่าในการสอบใบขับขี่นั่นเองครับ

ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน
ความสามารถในการขับรถ ผู้ชายหรือผู้หญิงจะทำได้ดีกว่ากัน

แต่ถ้าเรามาวัดกันจริงๆ กับพฤติกรรม ความสามารถในการขับรถ หว่างชายและหญิง เรียกได้ว่าผู้ชายเรา “ส่วนใหญ่” อาจจะมีความกล้าในการตัดสินใจมากกว่า ส่วนผู้หญิงอาจจะดูเกร็งๆ และประหม่าในการขับรถมากกว่า จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในการขับรถน้อยกว่าชายนั่นเอง ถ้าไม่เชื่อ ลองไปดูคลิปวิดิโอ จำลอง ความสามารถในการขับรถ ของผู้ชายและผู้หญิงกันดีกว่าครับ ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร

แล้วเพื่อนๆ คิดว่ายังไงครับ ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่ขับรถดีกว่ากัน???