พระ สามารถจับต้อง ดูแลมารดาตัวเองได้หรือไม่

Home / men around / พระ สามารถจับต้อง ดูแลมารดาตัวเองได้หรือไม่

T7

พระ สามารถจับต้อง ดูแลมารดาตัวเองได้หรือไม่

จากเรื่องทองเนื้อเก้าวันที่ 19 พย 56 จากฉากเณรวันเฉลิมได้เข้าไปกอดแม่ของตัวเองด้วยความรัก และเวทนา จึงทำให้เกิดความสงสัยกันว่า พระ ภิกษุ สามเณร นั้นจริงๆ แล้ว สามารถจับต้องมารดาที่เป็นสีกาได้หรือไม่ ทาง Men.MThai จึงได้ไปเสาะหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อเอามานำเสนอเพื่อนๆ กัน

T8
จากประวัติในพุทธกาลแล้ว

พระราหุล ก็เคยนำผลมะม่วงสุกคันน้ำถวาย พระนางยโสธรามหาเถรี พระ มารดา ในช่วงพระนางอาพาธหนักก่อนที่พระนางจะดับขันธ์มาแล้วเหมือนกัน ซึ่งการบำรุงพ่อแม่และญาติ จักเป็น ญาตัตถจริยา เป็นการสงเคราะห์ญาติ บำเพ็ญประโยชน์ต่อญาติ อีกทั้ง พระ พุทธเจ้าเองก็ทรงเสด็จดูแล พระเจ้าสุทโธนะในช่วงท้ายของพระชนมายุ และทรงดูแลจน พระเจ้าสุทโธนะเสด็จดับขันธ์ (ทรงบรรลุอรหันตผลก่อนดับขันธ์ในเพศฆราวาส) และเป็นพระธุระจัดการพระบรมศพพระพุทธบิดาด้วยพระองค์เอง

T6

ซึ่ง พระ สงฆ์จะอาบัติ เมื่อกระทำสิ่งใดด้วยกิเลส และก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากกิเลส  เช่น จับต้องสตรี หากไม่ได้มีจิตอกุศล มันก็ไม่น่าจะอาบัติ  เพียงแต่ทุกครั้งที่ พระ อาจไปแตะ หรือสัมผัสสตรี โดยไม่ได้ตั้งใจก็ต้องมาปลงอาบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นบาปติดตัว และการเลี้ยงดูบิดามารดาก็เช่นกันครับ หากเรามาบวชแล้วไม่มีคนเลี้ยงดูบิดามารดาแล้ว ก็ไม่เป็นการสมควรครับ เพราะอย่างน้อย คุณธรรม คือ กตัญญู กตเวที นั้นเรากลับไม่ได้ทำ มันกลายเป็นว่า เราตัดช่องน้อยแต่พอตัว ไม่เหลียวแลผู้ให้กำเนิด

T3

การสละข้าวบิณฑบาต ถ้าไม่ใช่วัดที่ไกลปืนเที่ยงแล้ว ท่านต้องได้รับอาหารจำนวนมากอยู่ ซึ่งพอสำหรับเลี้ยงดูบิดามารดา ให้อยู่รอดได้ อันนี้ถือเป็นการให้ทาน ทำบุญกับพ่อแม่อีกต่อนึงนะครับ ส่วนพระที่เอาข้าวปลาที่เขาใส่บาตรเอาไปขายต่อ หรือ ให้ลูกเมีย อันนี้มันไม่สมควร เพราะลูกเมียมีปัญหาจะหากินเองได้

T2

ทั้งนี้หาก พระ สงฆ์จะต้องสัมผัสมารดา ด้วยเหตุจำเป็นเช่น จับลุกนั่ง เช็ดตัว ล้างก้น ฯลฯ  ก็เป็นเหตุที่น่าอนุโลม เพราะกระทำด้วยเมตตา และกรุณาต่อมารดา  และเชื่อว่าไม่มีลูกคนไหนที่คิดอกุศลกับแม่ตนเอง แต่แน่นอนว่า  กิจเหล่านี้ ย่อมยังให้ พระ รูปนั้นๆ ไม่มีจิตใจจะไปปฏิบัติธรรม  ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นกิจหลักของสงฆ์  ก็เป็นที่น่าเสียดาย  แต่อย่างไรก็ตามหากสิ้นบิดามารดาไปแล้ว ก็คงจะมาปฏิบัติธรรมได้เต็มที่

หวังว่าข้อมูล เนื้อหาเกร็ดความรู้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับ ถ้าเพื่อนๆ ชอบก็แชร์กันต่อได้นะครับ ถือว่าเป็น ธรรมธาร