Cavallino Motors

Home / men around / Cavallino Motors

Cavallino Motors รูปที่ 1

บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เฟอร์รารี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย นันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมกับ คาวาลลิโน เฟอร์รารี่ คลับ โดย พ.ต.ท.อภิเนสท์ พรพิบูลย์ ประธานชมรม และ พิตินันทน์ กฤษดาธานนท์ เลขานุการชมรม จัดกิจกรรมพิเศษ Track Day ครั้งที่ 4 เชิญเจ้าของรถเฟอร์รารี่กว่า 35 คัน มูลค่ารวมกันกว่า 600 ล้านบาท เข้ารับการอบรมการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย