ARNOLD & SON DBS

Home / men around / ARNOLD & SON DBS

ARNOLD & SON DBS รูปที่ 1

ถอดรหัสชื่อมาจากอักษรย่อสามตัวที่อุทิศให้กับทั้งมรดกและความเชี่ยวชาญของแบรนด์ และเป็นอีกครั้งกับงานสร้างสรรค์ความสลับซับซ้อนของเครื่องบอกเวลาชั้นสูง ด้วยการแสดงเวลาดาราคติ (sidereal time) และเวลาตามดวงอาทิตย์เฉลี่ย หรือเวลาท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ร่วมกันภายในหน้าปัดเดียวกัน โดยการขับเคลื่อนของกลไกไขลาน ผ่านการพัฒนา ออกแบบ และผลิตขึ้นทั้งหมดภายในโรงงานของตนเอง ออกมาเป็น Calibre A&S1311 ความถี่ 21,600 ครั้ง/ชั่วโมง ติดตั้งในตัวเรือนทองชมพู 18K ขนาด 44.0 มิลลิเมตร 

ARNOLD & SON DBS รูปที่ 2