เร่งติดกล้อง CCTV สอดส่องภัยเมืองหลวง

Home / men around / เร่งติดกล้อง CCTV สอดส่องภัยเมืองหลวง

 

เร่งติดกล้อง CCTV สอดส่องภัยเมืองหลวง รูปที่ 1

ชาวกรุงเฮรับปีงูเล็ก พกความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เนื่องจากทางสำนักจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้เร่งดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV เพิ่มเติมจากปีที่แล้ว ที่ติดตั้งไป 10,000 ตัว โดยจะติดเพิ่มตามสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสูงตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีนี้จะติดตั้งเพิ่มถึง 20,000 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต น้นชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อภัยร้ายอย่างพวกยาเสพติดและอาชญากรรมเป็นหลัก โดยชุดแรกจะติดตั้ง 1,600 ตัว ใน 300 ชุมชน และจะทยอยให้ครบ 2,000 ชุมชน รวม 20,000 ตัว หากติดตั้งแล้วเสร็จจะมีกล้อง CCTV รวมทั้งสิ้น 40,000 ตัวทั่วทั้งพื้นที่ของกรุงเทพฯ นับเป็นโครงการดีๆ ที่ช่วยป้องกันการเกิดภัยร้ายในชุมชนได้ดีอีกทางหนึ่ง กันไว้ดีกว่าแก้ ก็ย่อมดีกว่าเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้…จริงไหม

CCTV