เสพงานศิลป์ Tempting Passion, Vanishing Emotion

Home / men around / เสพงานศิลป์ Tempting Passion, Vanishing Emotion

เสพงานศิลป์ Tempting Passion, Vanishing Emotion.
Thanasatith  Kongsatith

ณ ช่วงเวลาต่างๆในการเดินทางของชีวิต มนุษย์ได้ประสบเรื่องราวหลากหลายต่างแง่มุม ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ เศร้า เหงา และการเข้ามาอย่างรวดเร็วของบรรดาสิ่งเย้ายวนต่างๆ ได้สร้างความลุ่มหลง ความหลงใหลในรูปรส และกลิ่นของสิ่งชวนฝัน

ทว่าอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกจิตใจ สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เรารู้สึกจืดจางหรือเลือนหายไปได้ คือความไม่จีรังและความไม่จริงของอารมณ์ที่เราหลงใหลในวันนั้น

…แต่เมื่อมองสิ่งเหล่านั้นอย่างเข้าใจ ทุกสิ่งต่างให้ความหมายในตัวของมันเอง นั่นคือประสบการความทรงจำที่ติดด้างอยู่ในจิตใจ ที่นำมาสู่การคิด วิเคราะห์ เพื่อสร้างโลกแห่งจินตนาการ ให้น่าค้นหาอย่างไม่มีวันรู้จบ…

เสพงานศิลป์ Tempting Passion, Vanishing Emotion รูปที่ 1

Memory Embrace, 2012. Oil on canvas, 160 x 270cm. 

 

เสพงานศิลป์ Tempting Passion, Vanishing Emotion รูปที่ 2

Dream Land, 2011. Oil on canvas, 200 x 300cm.

เสพงานศิลป์ Tempting Passion, Vanishing Emotion รูปที่ 3concept:

Every single journey of lifetime, a man experiences various situations arousing his happiness, suffering, sadness and loneliness. Moreover, the fast approach of several temptations seduces those men into obsession of corporeality, taste and scent of dream. However, the human emotion varies. It depends on many factors; inside and outside of his mind. Only ephemeral and instability of moods can fade away his obsessions in each day. But if we scrutinize them, they define themselves. Those are lingering experiences in his mind which lead us to contemplation. They create the world of imagination awaiting you to discover them endlessly.

Thanasatith  Kongsatith

 

 

 

 

 

ติดตามงานแสดงศิลปะ ได้ที่ Number 1 Gallery อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย
อาคาร B1 ชั้น B26 ถนนสีลม ซอย 19 กรุงเทพฯ 
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2555

 

เสพงานศิลป์ Tempting Passion, Vanishing Emotion รูปที่ 4