โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

Home / men around / โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

 

โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ รูปที่ 1

 

โรงแรมท่อ หรือ Tubo Hotel นี้สร้างจากการนำท่อขนาดยักษ์กลับมาใช้ใหม่ โดยปรับเปลี่ยนการใช้การให้เป็นห้องขนาด 2.44m high and 3.5m in diameter ตามขนาดของท่อ โรงแรมนี้มีทั้งหมด 20 ห้อง ตั้งอยู่ที่  Tepoztlan, Morelos, ประเทศ Mexico สามารถมองเห็นวิวของ Tepozteco Mountains ซึ่งการสร้างโรงแรมนี้ไม่มีจุดประสงค์จะบั่นทอนธรรมชาติแต่จะอยู่กับมันได้ อย่างกลมกลืน

Tubo Hotel  สามารถรับรองทั้งนักท่องเที่ยวแบบ  backpack,couple,family ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน

 

โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ รูปที่ 2

โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ รูปที่ 3

โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ รูปที่ 4

โรงแรมท่อ Tubo Hotel อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ รูปที่ 5

 

ที่มา : http://www.iurban.in.th