Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ

Home / men around / Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ

Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ

 

Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ รูปที่ 1

 

ถ้าใครได้ผ่านไป หรือ มีแผนการจะไปประเทศฝรั่งเศส อยากให้ลองแวะไปดูที่เมือง Roubaix กับโรงแรมที่มีความพิเศษคือ ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆ จริงๆแล้วมันคือห้องพักแบบพกพาที่ให้ผู้รักในธรรมชาติเช่าไปอยู่กลางสวนสาธารณะในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ออกแบบโดย Pierre Stephane ด้วยรูปทรงคล้ายบ้านอิกลู (Igloo) ของชาวเอสกิโม ที่ทำให้ผู้ที่อยู่เพลิดเพลินกับวิวได้รอบทิศทาง วัสดุที่ใช้ในการทำ Crystal Bubble นี้เป็นพลาสติกรีไซเคิล พร้อมอัดลมให้เต็มด้วยเครื่องปั้มแบบไร้เสียง เพื่อรักษารูปทรงให้คงที่ แถมใช้พลังงานน้อยมาก

 

Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ รูปที่ 2

Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ รูปที่ 3

Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ รูปที่ 4

Crystal Bubble ห้องพักพลาสติกกลางธรรมชาติ รูปที่ 5

 

ที่มา : http://www.portfolios.net